Schouderklachten

Schouderklachten

Schoudernetwerk Noord Brabant: het netwerk van schouder specialisten

Wie zijn wij?

In 2009 is het Schoudernetwerk Noord-Brabant opgericht. Het schoudernetwerk bestaat uit orthopedisch chirurgen & schouderfysiotherapeuten welke zijn gespecialiseerd in de behandeling van schouderblessures en revalidatie na schouderoperaties binnen de regio Noord-Brabant. De leden zijn werkzaam in eerstelijns praktijken, ziekenhuizen en klinieken. De leden van het netwerk richten zich op de schouder en de bijbehorende pathologieën, en zijn onder meer gespecialiseerd in herstel behandelingen na een operatie of trauma, instabiliteit en impingement. Dit alles maakt dat de leden van het Schoudernetwerk een duidelijke meerwaarde hebben bij de behandeling van schouderklachten.

Doel

Het doel van het Schoudernetwerk Noord-Brabant is de kwaliteit van onderzoek, behandeling en begeleiding van patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. Dit willen de leden van het netwerk bereiken door evidence based fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie te bieden bij schouderklachten.

Hoe werkt het Schoudernetwerk Noord-Brabant?

De leden van het Schoudernetwerk komen minimaal eens per kwartaal bijeen om zo de continue overdracht van kennis en vaardigheden te waarborgen. Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe ontwikkelingen besproken en praktische handelingen gepresenteerd. Daarnaast worden er workshops georganiseerd en is er een intern scholingsprogramma in samenwerking met Progress Educations opgezet.

Ter bevordering van de uniformiteit in diagnostiek en handelen worden er protocollen ontwikkeld. Op deze manier worden de beslismomenten tijdens het onderzoek en de behandeling gestandaardiseerd. Bij het ontwikkelen van deze producten wordt onder andere samengewerkt met de Hogeschool van Utrecht (HvU).

Multidisciplinaire samenwerking

Het Schoudernetwerk Noord-Brabant hecht grote waarde aan samenwerking met andere beroepsgroepen. Deze samenwerking is van belang voor het optimaliseren van de communicatie tussen de verschillende beroepsgroepen. Door te werken met een duidelijke behandelwijze wil het netwerk aan orthopeden, huisartsen, radiologen en anderen duidelijk maken welke specifieke zorg schouderpatiënten van het netwerk kunnen verwachten.

Website

De website www.schouderfysiotherapie.nl is ontwikkeld voor patiënten en verwijzers. Hier vindt u bovenstaande informatie en meer. Tevens kunt u contact opnemen met een van onze leden voor meer informatie en toelichting. Daarnaast is er een gedeelte exclusief voor de leden, waar zij vakinhoudelijke informatie, afspraken e.d. kunnen terugvinden.

De schouderfysiotherapeut in onze praktijk is Kees Rooijackers, hij is sinds 2011 participerend in het netwerk.