Rug- en nekklachten

Rug- en nekklachten

Rug- en nekklachten

Een van de manieren waarop wij rug- en nekklachten kunnen behandelen is met de McKenzie- methode.

MDT, ook wel McKenzie-methode genoemd, is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoek- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. De MDT is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. Bovendien geeft deze methode ook goede resultaten bij behandeling van de overige gewrichten, zoals schouder, elleboog, pols, hand, heup, knie , enkel en voet. Klachten zoals: whiplash, hernia, ischias, spit artrose en RSI zijn dan ook te behandelen.

Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren.

De MDT/McKenzie methode is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Hoe werkt het?

Het traject dat u bij uw MDT/McKenzie therapeut doorloopt, begint met een diepgaand, geprotocolleerd onderzoek. Tijdens een anamnese gesprek worden de klachten duidelijk in kaart gebracht, waarna een uitvoerig bewegingsonderzoek plaatsvindt.

Typisch voor dit onderzoek zijn de veelvuldige herhalingen van verschillende bewegingsrichtingen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hiermee een duidelijk beeld van de mechanische klacht ontstaat. Bij sommige klachten treedt hierbij het zogenaamde centralisatiefenomeen op. Dit centralisatiefenomeen is het terugbrengen van de pijn onder invloed van houding en/of beweging naar centraal in de wervelkolom. Dit fenomeen is baanbrekend geweest bij de onderzoeksmethode van lage rug- en nekklachten.

Na het onderzoek zal uw therapeut duidelijk kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling met de MDT/McKenzie- methode.

  • Prognose: Op basis van het onderzoek kan uw behandelaar meestal een duidelijke prognose formuleren. Deze prognose is gebaseerd op wetenschappelijke criteria. Kan de klacht niet worden behandeld, dan zal hij u doorverwijzen. Hierdoor verliest u geen tijd en geld aan een behandeling die voor u niet zinvol is. U weet dus al heel spoedig wat u kunt verwachten.
  • De behandelstrategie: Na een duidelijk mechanische diagnose begint de behandeling gericht op uw ‘zelfredzaamheid’. U leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen uw klachten zelf te verbeteren om uw herstel zo veel mogelijk te bespoedigen. Daarnaast zal er aandacht gegeven worden aan de houdingen en bewegingen tijdens uw dagelijks leven. De therapeut kan eventueel de therapie aanvullen met onder andere manuele technieken, zoals mobilisaties en/of manipulaties.
  • Betrouwbaarheid: De McKenzie methode is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode voor mechanische klachten aan het bewegingsapparaat. De inzichten worden in vele internationale richtlijnen voor manuele- en oefentherapie gebruikt. De therapeuten die in het MDT register staan vermeld hebben gedurende 2 jaar alle cursus-delen van de MDT gevolgd en met succes hun kennis in een theoretisch en praktisch examen bewezen. Zij zullen u volgens de vast omschreven principes van de MDT onderzoeken en behandelen. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij aan regelmatige bij en nascholing deelnemen.

 

In onze praktijk is Femke Berkelmans gecertificeerd McKenzie therapeut. Annelies Brands en Nienke van de Laar volgen momenteel de opleiding tot McKenzie therapeut.