Rug- en nekklachten

Rug- en nekklachten

Rug- en nekklachten

Een van de manieren waarop wij rug- en nekklachten kunnen behandelen is met de McKenzie- methode. Daarnaast bieden wij ook Manuele therapie aan in onze praktijk om rug en nekklachten te behandelen.

Manuele therapie

Bij klachten aan het bewegingsapparaat richt manuele therapie zich op het onderzoeken en indien nodig verbeteren van de beweeglijkheid en functie van gewrichten. Hiermee kan iemands houding en bewegingen verbeterd worden. Met specifieke en lokale bewegingen van een gewricht wordt getracht de mobiliteit (beweeglijkheid) van een gewricht te herstellen. Dit gebeurt met manuele technieken waarvan het effect vaak al direct merkbaar is. Soms gaat dit gepaard met een knakkend of ploppend geluid.

Bij langdurige/chronische klachten wordt naast de functie van gewrichten ook gekeken naar persoonlijke- en omgevingsfactoren die het herstel mogelijk in de weg staan. Een behandeling bestaat naast het verbeteren van mobiliteit ook uit het geven van adviezen, instructies, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Simone Engels is master manueel therapeut i.o.

MDT

MDT, ook wel McKenzie-methode genoemd, is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoek- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. De MDT is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. Bovendien geeft deze methode ook goede resultaten bij behandeling van de overige gewrichten, zoals schouder, elleboog, pols, hand, heup, knie , enkel en voet. Klachten zoals: whiplash, hernia, ischias, spit artrose en RSI zijn dan ook te behandelen.

Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren.

De MDT/McKenzie methode is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Het traject dat u bij uw MDT/McKenzie therapeut doorloopt, begint met een diepgaand, geprotocolleerd onderzoek. Tijdens een anamnese gesprek worden de klachten duidelijk in kaart gebracht, waarna een uitvoerig bewegingsonderzoek plaatsvindt.

Typisch voor dit onderzoek zijn de veelvuldige herhalingen van verschillende bewegingsrichtingen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hiermee een duidelijk beeld van de mechanische klacht ontstaat. Bij sommige klachten treedt hierbij het zogenaamde centralisatiefenomeen op. Dit centralisatiefenomeen is het terugbrengen van de pijn onder invloed van houding en/of beweging naar centraal in de wervelkolom. Dit fenomeen is baanbrekend geweest bij de onderzoeksmethode van lage rug- en nekklachten.

Na het onderzoek zal uw therapeut duidelijk kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling met de MDT/McKenzie- methode.

  • Prognose: Op basis van het onderzoek kan uw behandelaar meestal een duidelijke prognose formuleren. Deze prognose is gebaseerd op wetenschappelijke criteria. Kan de klacht niet worden behandeld, dan zal hij u doorverwijzen. Hierdoor verliest u geen tijd en geld aan een behandeling die voor u niet zinvol is. U weet dus al heel spoedig wat u kunt verwachten.
  • De behandelstrategie: Na een duidelijk mechanische diagnose begint de behandeling gericht op uw ‘zelfredzaamheid’. U leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen uw klachten zelf te verbeteren om uw herstel zo veel mogelijk te bespoedigen. Daarnaast zal er aandacht gegeven worden aan de houdingen en bewegingen tijdens uw dagelijks leven. De therapeut kan eventueel de therapie aanvullen met onder andere manuele technieken, zoals mobilisaties en/of manipulaties.
  • Betrouwbaarheid: De McKenzie methode is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode voor mechanische klachten aan het bewegingsapparaat. De inzichten worden in vele internationale richtlijnen voor manuele- en oefentherapie gebruikt. De therapeuten die in het MDT register staan vermeld hebben gedurende 2 jaar alle cursus-delen van de MDT gevolgd en met succes hun kennis in een theoretisch en praktisch examen bewezen. Zij zullen u volgens de vast omschreven principes van de MDT onderzoeken en behandelen. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij aan regelmatige bij en nascholing deelnemen.

 

In onze praktijk is Femke Berkelmans en Annelies Brands gecertificeerd McKenzie therapeuten.  Nienke van de Laar volgt momenteel de opleiding tot McKenzie therapeut.