Parkinson _en Parkinson net_

Parkinson en Parkinson net

De ziekte van Parkinson en Parkinson net

Oorzaak & symptomen

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënten is het beeld van parkinson symptomen hetzelfde. Onderstaand zijn voorbeelden van klachten die veelal op de voorgrond kunnen staan.

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Het trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt of de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde klachten kunnen een breed scala aan andere klachten optreden (b.v. trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen, verandering van seksuele behoeften, etc.). Echter, deze treden lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen, de zogeheten atypische parkinsonismen.

De behandelmogelijkheden

Wij bieden diverse behandelmogelijkheden aan die gericht zijn op het verbeteren van het dagelijks functioneren van de Parkinson patiënt. De behandelingen zijn allen op maat gemaakt en gericht op de specifieke klachten van de patiënt. Daarnaast bieden wij sinds oktober 2012 een nieuwe behandelmethode aan genaamd LSVT BIG. Femke Berkelmans en Evelien Mulder zijn beiden gecertificeerd LSVT BIG therapeuten en tevens lid van ParkinsonNet. Daarnaast heeft Evelien Mulder onlangs de cursus PWR moves gevolgd. Ook dit is een speciaal behandelprogramma voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Wilt u meer weten over LSVT Big? Kijk dan op de website onder het kopje LSVT Big.

Sinds 2008 is Fysiotherapie Zesgehuchten aangesloten bij ParkinsonNet

Hieronder volgt een korte samenvatting van de informatie die op de site van ParkinsonNet staat. Gegevens over deelnemers in deze regio en de site kunt u onder aan de pagina vinden.

Wat is ParkinsonNet?

Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond een of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

Waarom een ParkinsonNet?

De ziekte van Parkinson is een erg complexe aandoening, waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen specifiek deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen.

Wie zijn er op dit moment betrokken bij het ParkinsonNet?

Op dit moment zijn met name neurologen, parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten betrokken bij de regionale netwerken. In het voorjaar van 2011 zullen ook psychosociale zorgverleners (o.a. psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers) tot het netwerk.

In de regio Helmond-Geldrop zijn voor de regio Geldrop hierin werkzaam:

Mw. C. v. Boheemen, Neuroloog, St. Anna Ziekenhuis te Geldrop

Mw. M.B. Berrevoets, Neuroloog, St. Anna Ziekenhuis te Geldrop

Mw. MJM Lurvink, Parkinsonverpleegkundige, St. Anna Ziekenhuis te Geldrop

Mw. O. Godtschalk, Parkinsonverpleegkundige,St. Anna Ziekenhuis te Geldrop

Mw. JJHM Lemmen, Logopedist te Geldrop en Mierlo

Mw. FBM Berkelmans, Fysiotherapeut, Fysiotherapie Zesgehuchten

Mw. EIED Mulder, Fysiotherapeut, Fysiotherapie Zesgehuchten