Sport_fysiotherapie_

Sportfysiotherapie

 

Wat is Sportysiotherapie?

Binnen de sport fysiotherapie komt een behandelplan tot stand door analysering van de omstandigheden waaronder blessures ontstaan.

Om revalidatie op maat te kunnen leveren wordt hierbij rekening gehouden met de eisen die aan een bepaalde tak van sport en aan de individuele sporter wordt gesteld. Aspecten als coordinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut is hiervoor opgeleid en voldoet aan de eisen van NVFS. Hij kan kiezen uit verschillende behandelingsmogelijkheden, zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van apparatuur. Vaak zal hij kiezen voor vrije gewichten zoals bijvoorbeeld dumbells en halters. Ook manuele technieken zoals massage, braces of gebruik van tape behoren tot de mogelijkheden. In incidentele gevallen kan van fysische techniek gebruik gemaakt worden.

Hoe werkt het?

De sportfysiotherapeut traint u zodanig dat u vlot weer kunt herstellen tot uw gewenste sportniveau. Indien nodig kan hij u adviseren voor een alternatief trainingsschema of sport om uw conditie te behouden tijdens blessures en/of overbelasting. Een aangepast trainingschema kan met uw trainer besproken worden. Er zal gekeken worden naar maatregelen om blessures in de toekomst te voorkomen of te verkleinen.

Er wordt gekeken naar sportmaterialen, schoeisel, ondergrond, warming up en cooling down.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!