_Manuele_ therapie

Manuele therapie


Wat is MANUELE THERAPIE?

Een behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van ons hele lichaam om de bewegingen te verbeteren.

Manuele therapie SOMT

Bij klachten aan het bewegingsapparaat richt manuele therapie zich op het onderzoeken en indien nodig verbeteren van de beweeglijkheid en functie van gewrichten. Hiermee kan iemands houding en bewegingen verbeterd worden. Met specifieke en lokale bewegingen van een gewricht wordt getracht de mobiliteit (beweeglijkheid) van een gewricht te herstellen. Dit gebeurt met manuele technieken waarvan het effect vaak al direct merkbaar is. Soms gaat dit gepaard met een knakkend of ploppend geluid.

 

Bij langdurige/chronische klachten wordt naast de functie van gewrichten ook gekeken naar persoonlijke- en omgevingsfactoren die het herstel mogelijk in de weg staan. Een behandeling bestaat naast het verbeteren van mobiliteit ook uit het geven van adviezen, instructies, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

 

Mulligan Concept

Het Mulligan Concept is een behandelmethode voor klachten aan de gewrichten, wervelkolom en weke delen. Deze klachten vinden hun oorzaak in een veranderde positie van het gewricht, waardoor het niet goed meer kan functioneren. Hierbij wordt in een enkele handeling een actieve beweging met een passieve mobilisatie gecombineerd. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van een band om tractie uit te oefenen, terwijl de patient actief meebeweegt tijdens de uitvoering. Deze behandelmethode vormt een alternatief voor o.a. manipulatie.

Manuele Therapie Marsman

De Manuele Therapie Marsman is een onderzoek- en behandelmethode gericht op het ongestoord functioneren van de wervelkolom.

Met specifieke testen kan men ieders individuele voorkeursbewegingen en patronen van de wervelkolom in kaart brengen.

Bij een klachtenpatroon is er sprake van een verminderde beweeglijkheid op een of meerdere wervelniveaus. Hierdoor kan de balans van de werverkolom worden verstoord.

De Manuele Therapie Marsman maakt gebruik van zachte, niet belastende mobilisatietechnieken van de gewrichten van de wervelkolom en de ledematen. Hierbij wordt de totale keten van bewegen in de behandeling betrokken. Met subtiele manipulaties wordt de disbalans opgeheven of de beweging geoptimaliseerd. Door deze gedoseerde mobilisering kent de Manuele Therapie Marsman geen contra-indicatie.