Kinder_fysiotherapie_

Kinderfysiotherapie


Kinderfysiotherapie

Bewegen leer je door te bewegen. Zo heeft ieder in zijn kinderjaren leren lopen, fietsen en kleuren. Ongemerkt en spelenderwijs. Maar soms gaat het niet vanzelf en heeft een kind moeite met het leren van bewegen. De ontwikkeling van een kind kan langzamer of anders verlopen dan gebruikelijk is. Dit kan problemen geven thuis, op school of bij sport en spel.

De kinderfysiotherapeut kan kinderen helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Door spelenderwijs het kind te laten bewegen, zo dat precies dat geoefend wordt wat voor het kind moeilijk is. En dan het liefst nog zo dat het kind niet merkt dat het oefent.

Wat is een kinderfysiotherapeut?

Na de opleiding tot fysiotherapeut volgt een drie-jarige post-HBO opleiding tot kinderfysiotherapeut. Daarin staat het bewegen van het kind van 0 tot 18 jaar centraal. Zowel de normale als de afwijkende ontwikkeling, ziektes die invloed hebben op het bewegen, het onderzoeken en evalueren van motoriek (bewegen), als het behandelen van motorische problemen komen aan de orde. Bij de opleiding hoort een uitgebreide stage waarin onder supervisie van een collega wordt gewerkt. Na het voltooien van de opleiding mag de registratie tot kinderfysiotherapeut worden aangevraagd bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Wanneer ga je naar de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is de specialist op het gebied van motorisch leren en motorische ontwikkeling. Bij vragen op dit terrein kan de kinderfysiotherapeut adviseren en behandelen. De vraag naar de ontwikkeling van de motoriek kan komen van de ouders, het consultatiebureau of de jeugdarts, de school of van het kind zelf. De kinderfysiotherapeut zal de vraag inventariseren, het kind onderzoeken met geschikte testen en komen tot een conclusie. De kinderfysiotherapeut bespreekt de uitslag van het onderzoek met de ouders van het kind en doet een voorstel voor de behandeling .Ook is het mogelijk dat nader onderzoek nodig is door bijvoorbeeld een kinderarts. De kinderfysiotherapeut geeft dan het advies contact op te nemen met de huisarts.

De problemen die een kinderfysiotherapeut kan behandelen zijn heel divers.

Bij de jongste kinderen (0-2 jaar) zijn veel voorkomende problemen:

  • Voorkeurshouding (het kind ligt steeds met het hoofd of de romp naar dezelfde kant)
  • Veel huilen
  • Te slap of juist te gespannen kind
  • Duidelijke vertraging van de ontwikkeling
  • Aangeboren afwijkingen

Bij kinderen vanaf 2 jaar zijn veel voorkomende problemen:

  • Vertraagde ontwikkeling
  • Onhandigheid/houterigheid
  • Schrijfproblemen (slecht leesbaar of te langzaam schrijven, schrijfkramp)