Fysio_therapie_

Fysiotherapie


Wat is Fysiotherapie

Fysiotherapie heeft als hoofddoel het menselijk bewegingsapparaat optimaal te laten functioneren. Bewegen is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld, maar dit geldt niet voor iedereen. Als je moeite hebt met bewegen – niet kunt, niet durft te bewegen of meer wilt bewegen – ga je naar de specialist op dit gebied; de fysiotherapeut.

Deze tracht dit doel onder andere te bereiken door de bewegelijkheid van de gewrichten te bevorderen en de spierkracht, coördinatie en het uithoudingsvermogen te verbeteren.

Hoe werkt het?

Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast in de vorm van oefening en massage. De moderne fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt bij diverse stoornissen. Zoals blessures van spieren, pezen, banden, huid, gewrichten, gevolgen van aandoeningen aan het zenuwstelsel: hart, longen en dergelijke.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan:

  • preventie
  • bepaalde bewegingspatronen
  • het aanleren van een betere houding en/of beweging, gerelateerd aan dagelijkse activiteiten
  • het aanleren van een juiste ademhalingstechniek
  • het verbeteren van het evenwicht

Omdat de oefentherapie hierbij een essentieel onderdeel is wordt deze zo snel mogelijk geïntegreerd in het behandelplan. De ruime oefenzaal waarin diverse trainingsapparatuur aanwezig is biedt hiertoe talrijke mogelijkheden.

Onze fysiotherapeuten bieden gespecialiseerde behandelvormen aan, die op deze site worden toegelicht.

Een arts kan altijd voor de behandeling van een aantal specifieke klachten en aandoeningen die meer aangepaste behandeling vereisen naar ons verwijzen. Soms is onduidelijk wat een klacht is en of die door middel van fysiotherapie behandeld kan worden. Er kan dan een eenmalig onderzoek worden aangevraagd om te kijken of therapie al dan niet zinvol is.

Sinds 1 januari 2006 bestaat de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), wat wil zeggen dat iedereen, zonder vooraf een arts te raadplegen, de hulp van een fysiotherapeut kan inroepen.

Na afloop van de therapie stuurt de fysiotherapeut de verwijzer een rapportage over het verloop, het resultaat en de prognose van de behandelingen, zo nodig aangevuld met adviezen.