Medische-_fitness_

Medische-fitness

Wat is Medische-fitness

Bij Fysiotherapie Zesgehuchten kunt u sporten in groepjes van maximaal 8 personen. Deze lessen hebben tot doel lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen te verbeteren en op een zo’n optimaal mogelijk niveau te behouden. De lessen staan onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut, die u op verantwoorde wijze laat trainen. Bewegen is hierbij belangrijker dan prestatie en het is geschikt voor vrijwel iedereen, zoals:

 • bij gewricht- of spierklachten
 • preventief om klachten/blessures te voorkomen
 • voor herstel na ziekte of operatie
 • bij overgewicht
 • om gezond en verantwoord te sporten

De lessen vinden plaats op:

maandag
maandag
maandag

dinsdag
dinsdag
dinsdag

woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

donderdag

vrijdag

09:30-10:30
10:45-11:45
17:00-18:00 (zonder warming-up en cooling down)

10:00-11:00
13.15-14.00 ouderen gym
17:30-18:30 (zonder warming-up)

10:00-11:00
13.15-14.00 ouderen gym
14.00-14.45 ouderen gym
18.30-19.30

18:30-19:30

13.15-14.00 ouderen gym

Hoe werkt het?

Eerst krijgt u een intake en onderzoek van een uur, om uw sportmogelijkheden te bepalen. Daarna wordt er een individueel oefenprogramma samengesteld. Dit wordt tussentijds geëvalueerd en zo nodig aangepast. Iedere training begint met een gezamenlijke warming-up, waarna individueel kracht en/of conditie wordt getraind.

 • intake, onderzoek, test en het opstellen van een oefenprogramma (1 uur) 32,50 euro
 • abonnement van 1 kwartaal/1x per week 102,99 euro middels een stempelkaart van 13x die 16 weken geldig is en persoonsgebonden

Tevens is er de mogelijkheid voor mensen die na hun behandeling graag nog door willen trainen onder begeleiding van een therapeut, om een uur te komen sporten. De groepsgrootte is maximaal 8 personen. Ook bij deze training wordt u goed begeleid en kunt u vragen stellen over de training of uw klachten. Het trainingsschema wordt geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.

 • De kosten zijn gelijk aan het abonnement voor de medische-fitness namelijk 102,99 euro middels een stempelkaart van 13x die 16 weken geldig is en persoonsgebonden
 • Er is geen intake nodig omdat er al een trainingsschema is opgesteld tijdens de behandeling

 

Deelname

Wilt u graag meedoen, maar twijfelt u er aan of het wel verantwoord is voor u, dan kunt u altijd eerst informatie inwinnen bij ons of uw huisarts.
Heeft u interesse dan kunt u ons op werkdagen telefonisch bereiken via telefoonnummer 040-2852829 of mail naar info@fysiotherapiezesgehuchten.nl

Algemene voorwaarden

 1. De fitnesskaart is maximaal 16 weken geldig. De 13 beurten hierop moeten binnen deze periode worden opgemaakt. De geldigheidsduur van de fitnesskaart staat op de kaart vermeld.
 2. Op de aanvangsdatum van uw fitnesskaart krijgt u een factuur die binnen 30 dagen moet worden voldaan.
 3. Tarief van de fitnesskaart wordt jaarlijks bepaald op 1 januari.
 4. Tijdelijk stop zetten bij zwangerschap, blessure of ziekte (dus verlengen van de geldigheidsduur van uw kaart) is eventueel mogelijk in overleg met de therapeut.
 5. Fysiotherapie Zesgehuchten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training.
 6. Fysiotherapie Zesgehuchten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van kleding of andere eigendommen.
 7. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de apparaten, onder invloed van drank en/of drugs.
 8. Fysiotherapie Zesgehuchten behoudt zich het recht de roosters ten alle tijden te wijzigen.
 9. Fysiotherapie Zesgehuchten behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt.
 10. De persoonsgegevens van de sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.