Etalagebenen

Etalagebenen

Etalagebenen

Etalagebenen

Etalagebenen is de benaming die in de volksmond wordt gebruikt voor perifeer arterieel vaatlijden ofwel claudicatio intermittens. Uw slagaders zijn vernauwd vanwege aderverkalking waardoor er onvoldoende zuurstof in uw spieren komt tijdens het lopen. Dit geeft pijnklachten tijdens het lopen. Een bewezen effectieve therapie is looptraining. Dit wordt in onze praktijk gegeven door Kees Rooijackers.

Nut van looptherapie

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), lijken de resultaten aanzienlijk beter. Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levenstijl. ClaudicatioNet geeft u duidelijkheid over waar en bij welke fysiotherapeut bij u in de buurt goede kwaliteit gesuperviseerde looptherapie wordt gegeven.

Met looptherapie bedoelen we lopen in een stevige wandelpas. Het is de bedoeling dat u zeer regelmatig oefent in het lopen van steeds langere afstanden. Voor het beste resultaat van de looptherapie is het van belang dat u minimaal 5 keer per week traint, het liefst dagelijks en dit minimaal 3 tot 6 maanden volhoudt. In het begin krijgt u 2 – 3 keer per week begeleiding van uw fysiotherapeut, maar uiteindelijk zal de therapie afgebouwd worden (indien uw conditie dit toelaat) en gaat u steeds meer zelfstandig trainen. Door telkens door te lopen tot u uw maximale loopafstand heeft bereikt, kan uw loopafstand vergroot worden.

Waarom ClaudicatioNet?

Sinds 2010 is onze praktijk aangesloten bij het landelijke ClaudicatioNet. ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt. Regionaal ontstaan subnetwerken die worden gefaciliteerd met relevante kennis en scholingen. ClaudicatioNet richt zich op professionalisering van betrokken claudicatiotherapeuten en transparantie in hun specialisatietraject.

Bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeuten staan garant voor de beste zorg. Alle claudicatiotherapeuten zijn geschoold en doorlopen een traject van 3-4 jaar om een gespecialiseerde fysiotherapeut op het gebied van etalagebenen te worden. De voortgang van het specialisatietraject wordt weergegeven in het online portfolio van de fysiotherapeut. U kunt deze vinden in de zorgzoeker op de website claudicationet.nl of op etalagebenen.nl .