Directe _toegankelijkheid_

Directe toegankelijkheid

U heeft zich bij onze praktijk voor fysiotherapie gemeld en wilt graag een fysiotherapeut consulteren zonder verwijzing van een huisarts of specialist.

Deze mogelijkheid bestaat sinds 01 januari 2006.

Belangrijk voor u om te weten dat:

 • De eerste afspraak uit een screening bestaat
 • Deze screening uitsluitend een gesprek is over uw klacht en uw gezondheidssituatie waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling hier wenselijk is
 • Er eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaats vindt tijdens de screening
 • De screening ca. 15 minuten duurt
 • Er kosten verbonden zijn aan deze screening
 • Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zult u de kosten van 16,25 euro contant dienen te voldoen
 • Voor uw verzekeraar deze screening als een behandeling telt en zodanig in mindering wordt gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie, of het verzekerde bedrag
 • Uw huisarts, wanneer u daar toestemming voor geeft, door ons van de uitslag van de screening op de hoogte wordt gebracht
 • Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, er een afspraak voor een onderzoek/behandeling volgt
 • De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt
 • Dit onderzoek dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het maken van een behandelplan omvat
 • Wie uw onderzoek en de eventuele verdere behandeling gaat doen wordt in onderling overleg bepaald tussen de screener en het fysiotherapeutisch team. Dit gebeurt op basis van welke behandelaar – het snelste – de best mogelijk gespecialiseerde behandeling van uw klachten op zich kan nemen
 • U natuurlijk uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar kunt maken