Tarieven / vergoeding

Tarieven / vergoeding

Tarieven / vergoeding

  • Wij hebben met alle verzekeraars een contract. Dat betekend dat wanneer u een aanvullende verzekering heeft, de behandeling 100% wordt vergoed door uw verzekeraar tot het maximale bedrag waarvoor u verzekerd bent bereikt is. Bent u bijvoorbeeld voor 250 euro verzekerd zal dat bedrag worden vergoed. Mocht u meer behandelingen nodig hebben komen die voor eigen rekening.
  • Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, kunt u dit aan een van onze therapeuten vragen. Wij kunnen in de meeste gevallen snel en makkelijk zien wat uw verzekerde bedrag is. In enkele gevallen lukt dit niet en is het daarom verstandig uw polis goed door te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
  • De tarieven die wij hanteren zijn overeenkomstig met de contractuele afspraken met de zorgverzekeraars en worden bij overschrijding van uw budget in de aanvullende verzekering door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Alleen voor enkele kleine regionale zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben worden de tarieven in rekening gebracht zoals vermeld in de tarievenlijst.
  • Medische fitness tarieven: hiervoor hebben wij een stempelkaart voor 13 x. Deze kaart is 16 weken geldig en persoonsgebonden. Kosten: €102,99 per kaart.

”Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiēnt/cliēnt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiēnt/cliēnt.

5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringsbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.